Privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van E-boats. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan privacy en geven graag uitleg over de wijze waarop wij binnen onze organisatie omgaan met persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens

1.1 Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat deze door u of een derde actief aan ons worden verstrekt. Vervolgens worden deze gegevens door ons, conform de daarvoor geldende regelgeving en ons privacy statement, verwerkt. Dit alles met als doel u nog beter van dienst te kunnen zijn.

1.2 Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

1.3 Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming, en/of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of voor het nakomen van een wettelijke verplichting, en/of ter bescherming van vitale belangen en/of voor het vervullen van een taak van algemeen belang, en/of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

1.4 Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens enkel en alleen voor zover de wet ons dit toestaat.

1.5 Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere:

 • Voor onze administratie
 • Om u te informeren over onze diensten
 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren
 • Om u te informeren over onze acties, evenementen, etc.
 • Om te reageren op uw vragen, opmerkingen, klachten, etc.

1.6 Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens, bent u niet verplicht deze aan ons te verstrekken. Echter, indien u de gevraagde gegevens niet (volledig) verstrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.

1.7 Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelstellingen. Zodra het doel is bereikt, streven wij ernaar om uw gegevens binnen 2 jaar uit onze administratie te verwijderen.

1.8 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben niet het recht uw persoonsgegevens door te verkopen aan derden.

1.9 Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

1.10 Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en/of deze privacy statement eenzijdig te wijzigen. Check daarom regelmatig onze website voor eventuele aanpassingen.

 1. Beveiliging

2.1 Wij zorgen voor passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat doen wij onder andere door: Niet meer gegevens van u te verzamelen dan dat wij daadwerkelijk nodig hebben voor het bereiken van onze doelstellingen. De toegang tot uw gegevens te beperken tot diegene die echt toegang tot uw gegevens dienen te hebben. We zorgen voor een goede fysieke en digitale beveiliging van uw gegevens.

 1. Externe websites

3.1 Daar waar wij verwijzen naar andere websites, wijzen wij u er op dat zij mogelijk andere regels hanteren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient per website zelf hun privacybeleid te controleren, wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

 1. Cookies

4.1 Wij gebruiken analytische cookies op onze website voor het bijhouden van website statistieken, deze worden verwerkt met Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanent cookie om uw webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te delen met derden. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te schakelen in uw browser.

 1. Uw rechten

5.1 Indien gewenst kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien (of een afschrift hiervan te ontvangen), te rectificeren, aan te vullen, en/of geheel/gedeeltelijk te wissen, of aan een derde over te dragen (dataportabiliteit). Ook kunt u ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken of te stoppen. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming bij ons intrekken. Behoudens bijzondere omstandigheden, zijn hieraan geen kosten verbonden. 

 1. Vragen, opmerkingen en klachten

6.1 Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over deze verklaring, ons privacybeleid of voornoemde verzoeken, kunt u contact opnemen met ons. Mocht u ontevreden zijn over onze klachtenafhandeling, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.2 Zodra wij een bericht van u hebben ontvangen, zullen wij dit zo spoedig als mogelijk aan u bevestigen. Wij streven er vervolgens naar om uiterlijk binnen één maand inhoudelijk te reageren. In bijzondere situaties kan dit oplopen naar 3 maanden.

E-boats Amsterdam
Herengracht 265-H
1016 BJ Amsterdam
info@e-boats.nl
+31 20 737 12 69

Amsterdam, januari 2020 
E-boats

Scroll naar boven